Allah ile mahlûkatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak Ona itaat etmekle elde edilir.

Hz. Ebubekir