Allahım! Seni zikretmek, Sana şükretmek ve Sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et.

Ebû Dâvûd, Tefrîu Ebvâbi’l-Vitr: 26