Ukrayna’nın 1576’da kurulan en eski ve köklü üniversitesi olan Ostroh Academy Üniversitesinde düzenlenen konferansta, on ayrı tebliğ ile Bediüzzaman’ın hayatı ve düşünceleri anlatıldı.

Ukrayna’da bir üniversite ortamında düzenlenen ilk konferans olma özelliğini taşıyan konferansın açış konuşmasını Ostroh Academy Üniversitesi Rektörü Prof. Ihor Pasichnyk ve İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve Isparta Milletvekili Said Yüce yaptı.

Modern Toplumun Manevi Dinamikleri; Said Nursi ve Gregory Skovoroda konulu konferansı organize eden Ostroh Academy Üniversitesi İslam Çalışmaları Bölümü adına bölüm başkanı Prof. Mykhaylo Yakubovych yaptığı konuşmada bu konferansın Ukrayna’da Risale-i Nur’un tanınmasına çok önemli katkılarının olacağını ve aynı zamanda Türkiye ve Ukrayna insanları arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ve iki ülkenin birbirinden çok şey öğreneceği noktasında ümitli olduğunu söyledi.

Ukrayna Müftü Yardımcısının, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı konferansta on tebliğ sunuldu.

SAİD NURSİ’NİN ÖRNEK HAYATI

İİKV İcra Kurulu Başkanı Said Yüce, konferansta yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Bediüzzaman Said Nursi’nin çağdaş Kur’an tefsiri Risale-i Nur Külliyatı incelenmesi gereken önemli bir kaynaktır. Onun yaklaşımı doğru bilgi edinme ve bilgiyi doğru maksada yönlendirme, tahkikî imana vesile kılma ve bu esaslara bağlı ahlak inşasına dayanır.

“Bugünlerden çok önce, böyle bir geleceğe insanların dikkatlerini çekmeye çalışan bir büyük mütefekkirin sesi yankılanıyordu Türkiye’de. ‘Dünya büyük bir manevî buhran geçiriyor’ diyordu bu ses. Ve buhranın kaynağına işaret ediyor, çözümünü gösteriyordu:

“Evet, Risale-i Nur eserlerinin bu asrın en önemli hastalıkları olan, materyalizm ve dünyevileşme ile gelen hastalıklara karşı en müessir Kur’ani ve imani mesajları içermektedir.

“Bediüzzaman Said Nursi’ye göre bu zamanın en büyük hastalığı zaaf-ı imandır, imansızlıktır. Bu manevi hastalığın tedavisi için deva Kur’an’dadır. Risale-i Nur ise Kur’an’ın tefekküri ayetlerini, kâinat kitabı ile izah ederek imanı güçlendirmektedir. Ona göre bu zamanın cihadı budur. Yani cihad manevidir, tefekküri’dir. Islahattır. Zorla, kuvvetle, servetle değil Kur’an’ın hakikatleri ile gönülleri fethetmektir. Asla kuvvet ve zor kullanmaya müsaade yoktur. Zor ve kuvvet, yani maddi cihad, ancak dış güçlerin, vatan ve milletin birliğine yapılan saldırılarına devlet eliyle yapılacak savunma esaslıdır. Bu mesajlarını Risale-i Nur’da ders verdiği gibi bütün hayatı da buna en güzel bir örnek ve şahittir.”

İMAN VE İNSAN İLİŞKİSİ

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ise yaptığı konuşmada Risale-i Nur’dan Yirmi Üçüncü Sözün analizini yaparak, iman ve insan ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Risale-i Nur’un kainata iman gözlüğü ile bakma metodunu öğrettiğini vurgulayan Açıkgenç, bunun insanlığın iki cihan saadetini elde etmede anahtar olduğunu ifade etti.

Konferansa İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden katılan Prof. İsmail Latif Hacınebioğlu ‘İnsan ve Kainatın Anlamlandırılması, Epistemik Halkalar’ konulu bir tebliğ sundu.

Yine İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü doktora öğrencisi olan Hakan Gülerce de ‘Hutbe-i Şamiye; Modern Toplumun Manevi Problemlerine Çözümler’ konulu bir tebliğ sundu.

Ukrayna’dan da Prof. Petro Kraliuk, Solomija Vivchar, Dmytro Shevchuk ve Igor Dmitruk da Said Nursi ve Gregory Skovoroda ve Said Nursi üzerine karşılaştırmalı tebliğler sundular.

Konferansın kapanışında da İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Üyesi Raif Öztürk ‘Risale-i Nur Külliyatı Üzerine Bazı Değerlendirmeler’ konulu bir konuşma yaptı.

Konferansın kapanış oturumunda ise, her iki ülkeden katılımcılar, Ukrayna’da gelecekte yapılacak olan faaliyetler üzerine fikir alışverişinde bulunarak bu türlü konferans ve çalıştayların daha da derinlemesine ve sıklıkla devam etmesi yönünde karar aldılar.