Nefsinin arzularına tâbi olan kimse nasıl Allah’a kul olur? Ey insan! Sen kime tâbi isen, onun kulu olursun.

Abdullah Dehlevî