Allahım! Sen yardım istenilensin, dualar ancak Sana ulaşır, duaları Sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.

Tirmizî, Daavat: 94