Üç şey, şu üç zümrede çok çirkin düşer:

İdarecide sertlik, âlimde mal sevgisi, zenginde cimrilik.

Molla Câmi