ŞEYMA GÜR

Meşhur insanlar…

Hele bir de Allah’ın dinine hizmet etmek adına sözü olan, sözü revaç bulan, yazan, çizen , anlatan , öğreten, rağbet gören insanlar var ya…

İşte onlara çok merhamet edelim, duâ edelim, yardım edelim.

Zira onların başında büyük bir belâ var:

Teveccüh-ü nâs belâsı.

Beğenilmek, alkışlanmak, yüceltilmek gibi bir dert var başlarında.

Her birimiz için yeterince zor olan ene’lerimizle boğuşmak ve onu zapt ü rapt altına alabilmek, meşhur insanlar için birkaç kat daha müşkül.

İstikametlerini korumak bizim için on birim zor ise, onlar için belki yüz birim daha zor.

Teveccüh-ü nâsın zehirleyici, baştan çıkarıcı, çizgiden saptırıcı etkilerine daha fazla maruzlar ve bu yönüyle acınmayı, korunup kollanmayı fazlası ile hak ediyorlar.

İyiliklerin Allah’tan fenalıkların nefislerimizden olduğu hakikatini kendilerine hatırlatacak dostlara ihtiyacı var onların.

“Hazer et! Dikkatli bas! Şöhret zehirli bir baldır!” diyecek dostlara…