Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver göğsümden kin ve hasedi çıkar.

Tirmizi, Daavât:114