İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler ve onları barındırıp onlara yardım edenler — işte onlar hakkıyla mü’min olanlardır. Onlar için bir bağışlanma ve pek bol bir rızık vardır.

Enfâl, 8:74