Rızanız olmadan hiç kimse size aşağılık hissini tattıramaz.

Eleanor Roosevelt