İstanbul’da düzenlenen on günlük Risale-i Nur okuma programına katılmak üzere Cidde’den gelen Fathiyah Obed, programın sonunda duygularını ve izlenimlerini bize aktardı:

Nur talebesi kardeşler arasında gördüğüm bağı hiçbir ülkede, hiçbir şehirde, hiçbir millette görmedim. Bu bağlılık, aynı aile içindeki kardeşlerin biribirine bağlılığından, hattâ anne-babanın çocuklarıyla arasındaki bağdan bile farklı. Maşaallah bu öyle bir uhuvvet, muhabbet, dayanışma, yardımlaşma, tefâni, isar, fedakârlık, sevgi, samimiyet ki! Yemin ederim, onların arasında gördüğüm bağlılığı ifadeden âcizim. Bunun benzerini yalnız Sahabenin hayatında okumuştum. Allahım Nur talebelerini muhafaza eylesin ve efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) ile haşreylesin ve Cennetü’l-Firdevsi nasip etsin. Rabbim bize de hem din, hem dünya yönünden onlara uymayı nasip etsin.

Okuma programından izlenimlerim:

Başkasına hizmet ederken nasıl bir dayanışma ve tefâni gösterilir, onu öğrendim.

Şefkat ve merhametin en yüksek derecelerini gördüm. İhtiyar Fırıncı abinin o yaşında bize yol açmak için durması unutulacak gibi değildi.