Mehmet Ali Altındağ, Diyarbakır Söz gazetesindeki köşesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarıyla Bediüzzaman’ın bir asır önce yazdıkları arasında paralellik kuruyor:

Bakınız, Üstat Bediüzzaman Hazretleri, Sayın Erdoğan’ın bugün yapmış olduğu konuşmaların paralelinde sanki bugünleri görürcesine bu millete hitaben şöyle seslenmiştir:

“Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki yüz yıl sonraki gelen evlâtlarınızı şu gürültühane olan asr-ı hazır meclisine davet etsem, acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecek mi ‘Hey mirasyedi yaramaz çocuklar, evlât ve torunlar! Netice-i hayatımız siz misiniz?”

Altındağ, Üstaddan uzun uzun nakiller yaptıktan ve bunları tahlil ettikten sonra, sözünü şöyle bağlıyor:

Evet, Üstad Hazretleri Tarihçe-i Hayat’ında şöyle diyor:

“Artık İslâm uyandı, uyanıyor!

“Fenalığı fenalık olarak, iyiliği de iyilik olarak görüyor!”