Ekrem Özden’in Diriliş Postasındaki yazısından:

Çekişmek nasıl güç alırsa, birlik ve beraberlik de aksine müminlere güç verir. Hiçbir Müslüman, bir diğer kardeşiyle arasındaki çekişme için “bundan ne olur?” dememelidir. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de Risale-i Nur’da bu durumdan endişe etmiş ve talebelerini şöyle uyarmıştır: “Sakın, sakın! Dünya cereyanları, hususan siyaset cereyanları ve bilhâssa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın. Karşınızda ittihad etmiş dalâlet fırkalarına karşı perişan etmesin!” Hülâsa, Müslümanlar birbirlerinin yanlışlarını, hatalarını, kusurlarını araştırmamalı, birbirlerine örtü görevi görerek, şefkat ve merhametle birbirlerini tamamlamalıdırlar. Dünyevî, siyasî meseleler için birbirlerini dışlamamalı, bilakis birlik olup, tüm güçlerini Allah’ın dinini, Kuran ahlâkını insanların arasında yaygınlaştıracak, insanlara Allah’ın varlığının delillerini anlatacak ilmi çalışmalara ve tüm insanlığa büyük hizmette bulunmaya harcamalıdırlar.