1Eğirdir’de bir akşam vakti

Yazı ve fotoğraflar: Ümit Şimşek

2Eğirdir’de bir akşam vakti

3Eğirdir’de bir akşam vakti

Bir güneş süzülerek iner ufka doğru.

4Eğirdir’de bir akşam vakti

Yer ve Gökler Rabbinin sayısız güneşlerinden bir güneş.

5Eğirdir’de bir akşam vakti

İnerken, her dakikasında, her saniyesinde ayrı bir resim verir.

6Eğirdir’de bir akşam vakti

Bulutlar, dağlar ve göl koroya katılır.

7Eğirdir’de bir akşam vakti

Hepsi birer birer renkten renge bürünür.

8Eğirdir’de bir akşam vakti

Hepsi birden muhteşem tablolarda yer alır.

9Eğirdir’de bir akşam vakti

Başların üzerinde cereyan eden, göklerin ve yerin katıldığı muazzam bir manevradır.

10Eğirdir’de bir akşam vakti

Fakat herşey sessizlik içinde cereyan eder.

11Eğirdir’de bir akşam vakti

Huzur okunur resimlerde, sükûnet teneffüs edilir.

12Eğirdir’de bir akşam vakti

Ve gece âleminin sakinleri nöbeti devralır.

13Eğirdir’de bir akşam vakti

Yer ve gök, gelenler ve gidenler, türlü türlü ağızlarla över de över kendilerini her akşam muhteşem tablolarda bir araya getireni.

14Eğirdir’de bir akşam vakti

Yazı ve fotoğraflar: Ümit Şimşek