İnsanî olan herşey, eğer ilerlemezse gerilemek zorundadır.

Edward Gibbon