İnsanoğlu kıyamet gününde beş şeyden hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacaktır:

  • Ömrünü nasıl tükettiğinden,
  • gençliğini nasıl yıprattığından,
  • malını nerede kazandığından,
  • nerede harcadığından
  • öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden.

Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme: 1