Allahım! Lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bana bol bol bağışla.

Hâkim, Daavât, no: 1868