İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından Arapça olarak yayınlanan en-Nur dergisinin 15. sayısında “Risale-i Nur’a Göre Müsbetçilik ve Müsbet Hareket” konusu incelendi.

Yılda iki defa hakemli olarak yayınlanan derginin 2017 Ocak sayısında yer alan makalelerden bazıları şöyle:

Dr. Ma’mun Fariz Jarrar: Müsbet Harekete Temel Teşkil Eden Şer’î Prensipler

Prof. Dr. Najib ‘Ali ‘Abdullah al-Sudi: Risale-i Nur’da “Müsbetçilik” Kavramına Dair Analitik Bir İnceleme

Dr. Yusuf Fawazi: Bediüzzaman Said Nursi’nin Risale-i Nur’una Göre İbadetlerin Müsbet Maksatları ve İbadetlerin Erdemli Bir Toplumun İnşasındaki Rolü

Dr. ‘Ali Mustafa: Risale-i Nur’da Hadislerin Müsbet Olarak Ele Alınışı

Dr. ‘Abd al-Hadi Dahani: Üstad Nursi’nin Görüşlerine Göre Bir Davayı Savunurken Müsbet Bakış Açısının Önemi

Derginin içeriğine aşağıdaki adresten erişebilir ve yazıların tümünü PDF dosyası halinde indirebilirsiniz:

http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/fd27/8723/d7b6/58a5675f430f2.pdf