Her gönüle bir velâdet-i Ahmediye

NURAN ASLAN Aydan gelen ışığın dahi kesildiği koyu bir gece vaktindeydi varlık. Mânâsını örten büyük bir karanlık içinde, birbirine düşman, yabancı, çaresiz, yapayalnızdı. Camid mevcudat, koca koca cenazeler; insan ve hayvanlar ise, zevalin darbeleri altında...

İslâm dünyası yüzyıllardır Şifa-i Şerif okuyor

Kadî İyaz’ın ünlü Şifa-i Şerif adlı eserini tercüme ve şerh eden hadis âlimi Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, bu müstesna eser hakkında bilgi veriyor. Eserin girişinde yer alan açıklamalardan kısa bir bölüm: Şifâ-i Şerîf nasıl...

Sünnet değiştirilebilir mi?

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hocanın “Hadis - Sünnet Üzerine” isimli kitabından aydınlatıcı bir anekdot: Hocanın doçentlik sınavında Hz. Aişe’nin “Eğer kadınların yeni yeni icad ettikleri halleri Resulullah sallalahu aleyhi ve sellem görseydi, İsrailoğullarının kadınlarının...