Bugünün hikmeti

Taklit edeyim derken

Saçma davranışlarımızın neredeyse tamamı, kendilerine benzememiz mümkün olmayan kimseleri taklit etmekten doğar. Samuel Johnson

Hangisi kolay?

Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. Hz. Ömer

Gazetecilerin işi

Eğer bir sabah ben Potomac nehrinin üzerinde yürüseydim, gazeteler “Başkan yüzme bilmiyor” diye manşet atarlardı. Lyndon B. Johnson

Manen sağır olanlar

Kul, gözleri gördüğü halde Allah’ın kendisini âmâ olarak diriltmesinden korksun! Hikmetten anlayana mânâlı bir söz kâfidir; mânen sağır olanlar, zaten hakkı duyamazlar. Hz. Osman

İlerlemekten başka çare yok

İnsanî olan herşey, eğer ilerlemezse gerilemek zorundadır. Edward Gibbon

Eşitliğin tarifi

Ben beyaz adamın kayınbiraderi değil kardeşi olmak istiyorum. Martin Luther King

Zenginliğin formülü

Ömür boyu zengin yaşamak isteyen, kalbine hırsı sokmasın. Ebu Abdullah bin Antakî

Değişimin tam zamanı

Kendinizi çoğunluğun safında buluyorsanız, değişim zamanı gelmiş demektir. Mark Twain

Eskimiş fikirleri sökmek

Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer. Söküp atmak çok güçtür. Cenap Şahabettin

Kültür nasıl yok edilir?

Bir kültürü yok etmek için kitapları yakmanız gerekmez. İnsanları okumaktan alıkoyun, yeter. Ray Bradbury