Bugünün hikmeti

Kaderin adaleti

Otoriteyi küçümsememe ceza olarak kader beni de bir otorite yaptı. Albert Einstein

Kimi sevmeli?

En çok sevdiğim kimse, bana kusurlarımı bildiren kimsedir. Hz. Ömer

Değer verme ölçüsüzlüğü

İnsanlar, dünyada çabuk yükselen şeylere değer verirler; ama hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez. Horace Mann

Allah’a yakınlık

Allah ile mahlûkatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak Ona itaat etmekle elde edilir. Hz. Ebubekir

Dünya ve âhiret rahatlığı

Dünyada ve âhirette rahatınızı istiyorsanız, kötü ahlâk sahipleriyle görüşmeyin. Bişr-i Hafî

Kendini tanımanın bir yolu

Birisinden nefret ettiğiniz zaman, kendinizin bir bölümünden nefret etmiş olursunuz. Yoksa, bizden bir parça olmayan şey bizi rahatsız etmez. Hermann Hesse

Kim daha mutlu?

Para her zaman mutluluk getirmez. On milyon doları olan insanlar dokuz milyon doları olan insanlardan daha fazla mutlu değiller. Hobart Brown

Mü’min konuşması

Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. Abdülkadir Geylânî

Ünlü ve çelişkili

Ünlü kişi, hayatı boyunca şöhret peşinde koşan, sonra da tanınmamak için kalın gözlükler takan kimsedir. Fred Allen

Rabbini razı et, yeter

Herkesi birden hoşnut etmek mümkün değildir. Onun için, kul daima Rabbini razı etmeye çalışmalıdır. İmam Şafiî