Sabret; iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerin mükâfatını Allah zayi etmez.

Hud, 11:115