Tuba Yüce

İİKV’nin Akademik söyleşiler seminerinde Safa Mürsel, bir yönetim ilkesi olarak meşveretin önemini ortaya koydu.

Safa Mürsel, Resulullah’ın vahye mazhar olduğu halde istişare ile emrolunduğuna dikkat çekti.

Mürsel, Mekki âyetlerden olan Şûra suresi 38. Ayetinde “…Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar…”  diyerek mü’minlerin vasıfları sayılırken, şûranın, namaz ile zekat arasında zikredilmiş olduğunun altını çizdi. Böylece Cenab-ı Hak, İslamiyet henüz  tesis edilirken işin en başında şûrayı emretmiş bulunuyordu.

Aile, iş, devlet yönetimi gibi her kademeden yönetimde istişarenin önemine dikkat çeken Safa Mürsel istişarenin gereğinin, danışmaktan ibaret olmayıp, istişare ile alınan karara uymak mecburiyetini de beraberinde getirdiğini bildirdi ve “İstişaresiz iş yapmak sadece cahillik olmayıp  Allah’ın hikmet kanununa karşı gelmektir” dedi.

Mürsel, kimlerle istişare edileceğine dair Hz Ali’den (ra.) şu hadiseyi nakletti:

“Bir gün Resulullah’ın huzurunda idim ‘Ya Resulullah Kur’ân-ı Kerimde hükmü bulunmayan sizin de temas buyurmadığınız meselelerle karşılaşırsak sizden sonra ne yapacağız’ diye sordum. Resulullah (sav) “Ümmetimin abidlerinin toplayınız. Çözmeniz gereken konu hakkında bilgisi tecrübesi olan sözüne ve muhakemesine güvenilir insanlardan bir heyet teşkil edip kendileri ile müşavere ediniz. Orada alınan karara göre hareket ediniz’ buyurdu.”

Peygamber efendimizin (sav) hayatından örnekler veren Safa Mürsel, Uhud harbinde Resulullah’ın istişare neticesinde kendi görüşünü terk ederek istişare kararına uymuş bulunduğunu anlattı.

Safa Mürsel, Bediüzzaman’ın “Meşrutiyetin ruhu şeriattandır” demiş olduğunu bildirdi.