Etiket: kıyamet

Hayalî cennet, hakikî hesap

ŞEYMA GÜR Dünyadan hallice bir Cennet! Allah affetsin,  gayr-ı ihtiyarî kulak misafiri oldum. Kulak ister istemez duyuyor, göz kadar kolay hükmedilemiyor. Belediye otobüsünde iki amca çaprazımda oturuyorlar....

Hûd sûresinde bir şahit seyahati

ŞEYMA GÜR Hûd sûresini okurken aklımın parmağını, sûrenin deryasına daldırdım. Parmağıma gelen mânânın reşhası ile ruhumu suladım. Hz. Nuh’un yanında durdum. Kendisini tasdik eden mü’minlere “ayak...