• ПЕРША ЧАСТИНА

Що таке Коран? Яке його визначення?

Відповідь: (Як було роз’яснено в дев’ятнадцятому Слові і доведено в інших Словах)

Результат пошуку зображень за запитом "коран вселенная"КОРАН – це:

 • одвічний переклад великої книги Всесвіту,
 • і вічний перекладач різноманітних мов законів світобудови,
 • і тлумач цієї книги прихованого та видимого світів,
 • і відкривач духовних скарбниць прихованих Божественних Імен на землі і небесах,
 • і ключ до істин, прихованих під рядками явищ і подій,
 • і промовляюча мову прихованого світу в явному, видимому світі,
 • і скарбниця вічних благовоління Милостивого й одвічних звернень Всевишнього, що йдуть із прихованого світу, що знаходиться за завісою цього видимого світу,
 • і сонце, фундамент і проект духовного світу Ісламу,
 • і священна карта потойбічних світів,
 • і роз’яснююче слово, і тлумачення, і твердий доказ, і яскравий перекладач Божественних діянь, Його Імен, Атрибутів і Сутності,
 • і вихователь світу людства,
 • і світло, і жива вода Ісламу, що є найвищою людяністю,
 • і справжня мудрість роду людського,
 • і дороговказ, і наставник, який вказує на істинний шлях і спрямовує людство до щастя,
 • і Книга Шаріату, і Книга звернень, і Книга мудрості, і Книга поклоніння, і Книга наказів і призову, і Книга згадок, і Книга роздумів для людини,
 • і всеосяжна Священна Книга, що містить у собі численні книги та звернена до всіх духовних потреб людини,
 • і небесна Книга, подібна до бібліотеки, яка пред’являє кожному з різних вчень і шляхів усіх святих, праведників, вчених і дослідників окреме послання, яке потішить смак кожного вчення й осяє його світлом, а також буде відповідати спонуканням кожного шляху й опише той шлях.
 • ДРУГА ЧАСТИНА ВИЗНАЧЕННЯ

Як ми виклали та довели в Дванадцятому Слові, через те, що Коран зійшов від Великого Трону (Арш-і Азама), і від Найбільшого Імені Аллага (Ісмі Азама), і від найвищих ступенів кожного Імені Аллага, то він є:

 • словом Аллага як Господа світів,
 • і велінням Аллага як Бога всього сущого,
 • і проповіддю від імені Творця Землі та Небес,
 • і розмовою щодо Абсолютної Божественної Турботи,
 • й одвічним зверненням від імені всього Царства Всевишнього,
 • і зошитом благовоління Милостивого, з погляду великої, всеосяжної Милості,
 • і збіркою звернень від імені великого, видатного Божественного Панування, деякі з яких містять на початку шифри,
 • і Священною Книгою, яка поширює мудрість, яка зведена від Найбільшого Імені і звернена до всього, що охоплює Великий Арш і досліджує його.

Виходячи з цього, Корану завжди дається назва «Келамуллах» (Слово Аллага).

На другому місці після Корану йдуть книги та сувої інших пророків за їх значимістю. Частина інших нескінченних божественних слів проявляється у формі натхнення, у вигляді бесіди:

– як особливий вид уваги,

– як індивідуальне звернення Господа,

– як слово, призначене одному виду,

– через часткове Ім’я,

– у вигляді особливої Божественної турботи,

– у вигляді особливого правління,

– у вигляді особливої милості.

Натхнення ангелів, людей і тварин дуже різні з точки зору їх індивідуального і загального значення.

 • ТРЕТЯ ЧАСТИНА

Коран є такою небесною книгою, яка включає в себе книги всіх пророків різних епох, трактати всіх святих із різними вченнями, пошуки всіх праведників різних течій разом узятих. Коран – це така книга, всі шість сторін якої блискучі,

 • і в якій немає місця мороку підозр і сумнівів,
 • і поза сумнівом, точка опори якої – це небесні одкровення й одвічні слова,
 • і явно, мета і прагнення якої – це вічне щастя,
 • і внутрішній зміст якої – це чистий істинний шлях,
 • і неодмінно, верхня сторона якої – світло віри,
 • і достовірно, нижня сторона якої – це докази й аргументи,
 • і відповідно до досвіду, права сторона якої – це покірність серця і душі,
 • і в ступені абсолютної безсумнівності, ліва сторона якої – це підкорення розуму та здорового глузду,
 • і в ступені абсолютної безсумнівності, плід якої – Милість Милосердного та Райські Сади,
 • і рівень, і ступінь поширення якої – це повне прийняття її ангелами, людьми та джиннами при її вивченні й осягненні.

Кожна з якостей, використаних при описі Корану в цих трьох частинах, була однозначно доведена в інших місцях або ж буде доведена в подальшому. Наші твердження не голослівні, і кожне з них обгрунтовано вагомими та неспростовними доказами.

Двадцять п’яте Слово