Релігія та наука

0
520

Щепанський Віталій Вікторович – кандидат філософських наук.

На Вашу думку, релігія прискорює розвиток в суспільстві чи сповільнює?

На мою думку, релігія має амбівалентну природу в суспільстві. Вона водночас прискорює його розвиток, але також і виконує регулятивну функцію, тобто сповільнює тоді, коли це є необхідним. Для прикладу може бути клонування. Якщо тварин людина навчилася успішно клонувати, тоді релігія все ж заборонила клонувати людину з морально-етичних причин. Оскільки для більшості людей, які вірять в те, що творцем може бути лише Бог, буде неприємно знати про такі експерименти.

Як Ви вважаєте, чи можлива гармонія між релігією та наукою?

На мою думку, релігія вже гармонійно взаємодіє з наукою. ХХ ст. розмежувало сфери впливу для науки та релігії. Людство не має конфліктів з наукою. На світі є дуже мало людей, що не користуються здобутками науки. Наприклад більшість людей купує ліки в аптеці й користується мобільним телефоном або дивиться телевізор. Конфлікт виникає між ідеологіями. Наприклад для релігійної людини войовничий атеїзм видається втіленням зла і невігластва, тоді як релігійні люди і атеїсти можуть цю суперечку проводити в інтернеті, що є витвором сучасної науки.

Яку роль релігія відіграє у Вашому житті?

У моєму житті релігія важлива. Оскільки моя професія і спеціальність тісно пов’язані з різними релігіями. Складно досліджувати релігійні ритуали і вірування різних людей повністю зневажаючи їхній світогляд. Тому для мене релігія виступає дуже унікальним і самобутнім світом, який можна досліджувати безкінечно, скільки буде існувати людство.

Чи потрібна релігія в сучасному світі?

Для сучасної людини релігія потрібна. Вона виконує інтегративну та регулюючу функцію в поведінці та повсякденному житті індивіда. Дуже складно приїхати в іншу країну і не зіштовхнутися з певними релігійними заборонами чи культурними особливостями, які також тісно переплетені з релігійними особливостями жителів різних країн. Хочемо ми того чи не хочемо, але людина релігійна сама по-собі. Вона завжди вірить у щось і живе за певними нормами, навіть якщо вони і заперечують існування Бога. Тим не менше ці етичні норми мають релігійне походження.