Kur’ân-ı Kerim’deki kâinat ile ilgili ayetler ve bu ayetlerin Bediüzzaman tarafından Risale-i Nur’da nasıl tefsir edildiği, 3 Kasım Cumartesi günü İİKV’de ele alınıyor.

Niyazi Beki  “Âyetler, kâinatın dakik ve ince hesaplarla inşa edildiğini ve bir tedriç metodunun uygulandığını ifade etmektedir.” diyor ve Bediüzzaman’ın, her şeyden önce Allah’ın kudretinin sonsuzluğuna dikkat çektiğini ve her şeyi bir anda yaratabileceği gerçeğini vurguladığını ifade ediyor.

Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Niyazi Beki, “Kur’an’da Kâinat Tasavvuru” başlıklı seminerinde, Risale-i Nur’da Allah’ın kudretinin “şeffafiyet, mukâbele, muvâzene, intizam, tecerrüd ve itaat” sırrına göre sonsuzluğunun isbatını açıklayacak.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın Vefa’daki genel merkezinde saat 11’de başlayacak olan seminerde hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.