Kusursuzluk engeli

İnsan bir şeyi yapmak için, o şeyi kimsenin kusur bulamayacağı kadar mükemmel bir şekilde yapabileceği zamanı bekleyecek olursa, hiçbir şey yapamaz. Cardinal Newman

Bir öğüt

Gereksiz yere çarsıya, pazara çıkma. İmam-ı Âzam Ebu Hanife

Kaderin adaleti

Otoriteyi küçümsememe ceza olarak kader beni de bir otorite yaptı. Albert Einstein

Kimi sevmeli?

En çok sevdiğim kimse, bana kusurlarımı bildiren kimsedir. Hz. Ömer

Değer verme ölçüsüzlüğü

İnsanlar, dünyada çabuk yükselen şeylere değer verirler; ama hiçbir şey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez. Horace Mann

Allah’a yakınlık

Allah ile mahlûkatından hiçbiri arasında bir nesep bağı yoktur. Allah’a yakınlık ancak Ona itaat etmekle elde edilir. Hz. Ebubekir

Dünya ve âhiret rahatlığı

Dünyada ve âhirette rahatınızı istiyorsanız, kötü ahlâk sahipleriyle görüşmeyin. Bişr-i Hafî

Kendini tanımanın bir yolu

Birisinden nefret ettiğiniz zaman, kendinizin bir bölümünden nefret etmiş olursunuz. Yoksa, bizden bir parça olmayan şey bizi rahatsız etmez. Hermann Hesse

Kim daha mutlu?

Para her zaman mutluluk getirmez. On milyon doları olan insanlar dokuz milyon doları olan insanlardan daha fazla mutlu değiller. Hobart Brown

Mü’min konuşması

Müminin âdeti önce düşünüp sonra konuşmaktır. Münafık ise önce konuşur, sonra düşünür. Abdülkadir Geylânî