Cennetin kapısını açan söz

Son sözü Lâ ilâhe illâllah olan kimse Cennete girer. Ebû Dâvud, Cenâiz: 15-16

Akıllı kişi

Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz kişi ise, heveslerine uyup bir yandan da Allah’tan bağışlanma umandır. Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme: 25

Cenneti istemeyenler

Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Bütün ümmetim Cennete girecektir. Ancak girmeyi reddedenler müstesna.” “Kim Cennete girmeyi reddeder ki?” diye sordular. “Bana itaat eden Cennete girer. Bana karşı gelen de Cennete girmeyi reddetmiş olur” buyurdu. -- Buharî, İ’tisâm: 2

Yalan yeminle ele geçen mal

“Yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah Cehennemi vacip, Cenneti haram kılar.” Adamın biri sordu: “Ya Resulallah, eğer o şey küçük ve değersiz birşey olsa da mı?” Resulullah (s.a.v.) “İsterse misvak ağacından bir...

Zekâtsız ilim

Kendisinden faydalanılmayan ilim, Allah yolunda sadakası verilmemiş hazine gibidir. Dârimî, Mukaddime: 46

En kötünüz kim?

En kötü olanlarınızı size haber vereyim mi? Onlar gevezelik edip de ne söylediğine dikkat etmeden konuşanlardır. Müsned, 2:370

Cebrail’den dört ikaz

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor: Cebrail bana geldi ve dedi ki: Yâ Muhammed! İstediğin kadar yaşa; öleceksin. İstediğini sev; ayrılacaksın. İstediğini yap; karşılığını göreceksin. Şunu da bil ki, mü’minin şerefi gece ibadetinde, izzeti de halktan istiğnâsındadır. Elbânî, es-Silsiletü’s-Sahîha: 831 İstiğnâ: Allah’tan başkasının minneti...

Bağıştan dönen kimse

Yaptığı bağıştan dönen kimse, kusmuğunu yalayan köpeğe benzer. Buhârî, Hibe: 30; Müslim, Hibât: 2, 5, 8

Müslümanın beş hakkı

Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana “Yerhamükallah” demek. Buharî, Cenâiz: 2; Müslim, Selâm: 4

Yüce Allah’ın kuluna iltifatı

Peygamberimiz, Allah’ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: “Kulum Beni andığı zaman Ben onunla beraberimdir. Eğer kulum Beni yalnız başına anarsa, Ben de onu kendim anarım. Eğer o Beni bir topluluk içinde anacak olursa, Ben onu daha...