Kimler hesapsız Cennete girecek?

Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden Cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Buharî, Rikak: 21

Beyaz saçları yolmayın

Beyaz saçları yolmayın; zira o beyaz saç kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebû Dâvud, Tereccül: 17; Tirmizî, Edeb: 56; Nesâî, Ziynet: 13

Dula ve yoksula yardımın fazileti

Dullara ve yoksullara yardım için çalışan kişi, Allah yolunda cihad eden yahut gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçiren kimse gibidir. Tirmizî, Birr: 44 (ayrıca bk. Buharî, Nafakat: 1; Müslim, Zühd: 41; Nesâî, Zekât: 78; İbni...

Zenci kadının hatırı

Mescid-i Nebevîyi süpüren siyah tenli bir kadın (veya adam) vardı. Resulullah (s.a.v.) bir gün onu göremeyince nerede olduğunu sordu. "Öldü" dediler. Resulullah "Niçin bana haber vermediniz?" dedi. Anlaşılan onu mühimsememişlerdi. "Bana onun mezarını gösterin" buyurdu. Mezarı gösterdiler. Allah'ın...

Üç kurtuluş, üç helâk

Üç şey insanı kurtuluşa götürür: gizlide ve açıkta Allah korkusu, hoşnutluk ve gazap hallerinde adalet, fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranış. Üç şey de insanı helâke götürür: peşinden gidilen hevâ ve heves, buyruğu altına girilen cimrilik, kişinin nefsini beğenmesi. Câmiu’s-Sağîr, no. 3471

Sevaplar ve günahlar nasıl yazılır?

Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: Kulum bir iyilik yapmaya niyetlendiğinde, o iyiliği yapmasa dahi onun için bir iyilik yazarım; yaparsa on iyilikten yedi yüz iyiliğe kadar yazarım. Eğer kötülüğe niyetlenir fakat yapmazsa...

Katı kalp Allah’tan uzaktır

Allah’ın zikri dışında fazla söz söylemeyin ki kalbiniz katılaşmasın. Siz bilmezsiniz, ama katı kalp Allah’tan uzaktır. Bir de, sanki siz efendiymişsiniz gibi insanların günahlarına bakmayın, kul olarak kendi günahlarınıza bakın. Zira insanların kimi belâya...

Rahman’ın sevgisi

İman eden ve güzel işler yapanlar için, Rahmân, bir sevgi vücuda getirecektir. Meryem, 19:96 Peygamberimiz bu âyeti şöyle açıklıyor: Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e buyurur ki: "Ben filân kişiyi sevdim; sen de sev." Sonra Cebrail de aynı...

En çabuk cevap verilen dua

Bir kimsenin başka birisi hakkında gıyaben yaptığı duadan daha çabuk cevap verilen dua yoktur. Tirmizî, Birr: 50

Sadaka kime helâl olmaz?

Zengin için de, sağlığı ve gücü kuvveti yerinde olan için de sadaka helâl olmaz. Tirmizî, Zekât: 23