Cehenneme götüren ilim

Kim âlimlere karşı üstünlük taslamak, beyinsizlerle çekişmek yahut insanların teveccühünü kendisine çekmek maksadıyla ilim talep ederse, Allah onu Cehenneme sokar. Tirmizî, İlim: 6; Dârimî, Mukaddime: 34

En kötü kim, en iyi kim?

Bir adam, Peygamberimize şer (kötülük) hakkında sual sordu. Peygamberimiz (s.a.v.) “Bana şerden sormayın, hayırdan sorun” buyurdu. Ve bunu üç defa tekrarladı. Sonra şöyle devam etti: “Ancak şu kadarını söyleyeyim: Şerrin en şerlisi âlimin kötüsüdür; hayrın en hayırlısı...

Aile için harcanan para

Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: Kişinin, ailesinin geçimi için harcadığı para sadakadır. Tirmizî, Birr: 42

Günde kaç defa affetmeli?

Adamın biri Resulullaha (s.a.v.) gelerek sordu: "Yâ Resulallah, hizmetçiyi kaç defaya kadar affedeyim?" Resulullah "Her gün için yetmiş defa" buyurdu. Tirmizî, Birr: 31

Kimler hesapsız Cennete girecek?

Ümmetimden yetmiş bin kişi hesaba çekilmeden Cennete girerler. Onlar üfürükçülük yapmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Buharî, Rikak: 21

Beyaz saçları yolmayın

Beyaz saçları yolmayın; zira o beyaz saç kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ebû Dâvud, Tereccül: 17; Tirmizî, Edeb: 56; Nesâî, Ziynet: 13

Dula ve yoksula yardımın fazileti

Dullara ve yoksullara yardım için çalışan kişi, Allah yolunda cihad eden yahut gündüz oruç tutup geceyi ibadetle geçiren kimse gibidir. Tirmizî, Birr: 44 (ayrıca bk. Buharî, Nafakat: 1; Müslim, Zühd: 41; Nesâî, Zekât: 78; İbni...

Zenci kadının hatırı

Mescid-i Nebevîyi süpüren siyah tenli bir kadın (veya adam) vardı. Resulullah (s.a.v.) bir gün onu göremeyince nerede olduğunu sordu. "Öldü" dediler. Resulullah "Niçin bana haber vermediniz?" dedi. Anlaşılan onu mühimsememişlerdi. "Bana onun mezarını gösterin" buyurdu. Mezarı gösterdiler. Allah'ın...

Üç kurtuluş, üç helâk

Üç şey insanı kurtuluşa götürür: gizlide ve açıkta Allah korkusu, hoşnutluk ve gazap hallerinde adalet, fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranış. Üç şey de insanı helâke götürür: peşinden gidilen hevâ ve heves, buyruğu altına girilen cimrilik, kişinin nefsini beğenmesi. Câmiu’s-Sağîr, no. 3471

Sevaplar ve günahlar nasıl yazılır?

Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: Kulum bir iyilik yapmaya niyetlendiğinde, o iyiliği yapmasa dahi onun için bir iyilik yazarım; yaparsa on iyilikten yedi yüz iyiliğe kadar yazarım. Eğer kötülüğe niyetlenir fakat yapmazsa...