Herşeyimi bağışla

Allahım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini , hepsini bağışla. Müslim, Salât: 216

Mü’minleri bağışla

Yâ Rabbi! Beni, anne-babamı, mü’min olarak evime girenleri, mü’min erkekleri ve mü’min kadınları bağışla. Zalimlerin ise helâkten başka birşey arttırma. Nuh, 71:28

Müslüman olarak öldür

Dünyada da, âhirette de benim dostum ve yardımcım Sensin, ey gökleri ve yeri yoktan yaratan! Sana teslim olmuş bir kul (Müslüman) olarak canımı al ve beni iyiler arasına kat. Yusuf, 12:101

Yolculuğun sıkıntılarından istiâze

Allahım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, yoldan kötü bir şekilde dönmekten, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduasından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden Sana sığınırım. Müslim, Hac: 426

Azametine sığınırım

Allahım! Beni,  önümden, arkamdan,  sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru. Altımdan (yerden) gelecek tehlikelerden Senin azametine sığınırım. Hakim, Deavât, No: 1902

Bir istiâze

Bismillâh! Allahım! Ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, sapmaktan  veya saptırmaktan , haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, kaba/cahilce davranmaktan yada davranılmaktan Sana sığınırım. Ebû Dâvûd, Edeb: 102-103

Bana da lütfet

Allahım! Hidayet ettiğin kimselerle  birlikte bana da hidayet et, afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver, yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip eyle. İbn Hibban, Ed’ıye, no: 945

Beni İslâm ile koru

Allahım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin istediğini yerine getirme. İbn Hibbân, Ed’iye: 934

En güzeline ulaştır

Allah’ım! Beni amellerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak Sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak Sen koruyabilirsin. Nesâî, İftitâh: 16

Öne geçiren de, geri bırakan da Sensin

Allahım! Şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle! Öne geçiren de Sensin, geride bırakan da Sensin. Ve Senin gücün her şeye yeter. Müslim, Zikir: 70