İslâm ve iman nimeti

Bize ihsan ettiği İslâm dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah’a hamd olsun. İkinci Söz

Öyle bir salât ve öyle bir rahmet ki…

Allahım! Bismillâhirrahmânirrahimin’in hakkı için, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin zâta ve bütün âl ve ashabına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salât ve selâm et. Bize de Senden gayrı, Senin mahlûkatından hiç kimsenin...

Besmelenin hakkı için

Ey  Rahmân ve Rahîm olan Allahım! “Bismillâhirrahmânirrahîm”in  hakkı için, Rahîmiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et ve Rahmâniyetine yaraşır şekilde, bize “Bismillâhirrahmânirrahîmin”in sırlarını anlamayı nasip et. On Dördüncü Lem’anın  İkinci Makamı, Beşinci Sır

Hepimize doğru yol

Allah bizi ve sizi dosdoğru yola iletsin. On Yedinci Lem’a, 5. Nota

Şahitlerle beraber yaz

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Âl-i İmran, 3:53

Genişlik ve bereket

Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Allahım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. İbn Ebî Şeybe, Dua: 42

Her türlü ürünle rızıklandır

İbrahim, “Rabbim,” demişti, “bu beldeyi güvenli bir belde yap; onun ahalisinden Allah’a ve âhiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır.” Allah buyurdu ki: “İnkâr edeni de Ben biraz rızıklandırır, sonra da ateş azabına...

Hepsini istiyorum

Allahım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı , her türlü iyilik ve nimetleri, Cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla Cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hâkim, Deavât, No: 1925

Sen çok bağışlayıcısın

Allahım! Beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma, beni affet, şüphesiz Sen çok bağışlayıcı, çok merhametli  olansın. İbn Ebî Şeybe, Dua: 1, no: 29148

İlmimi arttır

Allahım! Bana öğrettiğin ilimle beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım. Tirmizi, Daavât: 130