Dünyalar dolusu salâvat

Dünya ve Cennetler dolusu Rahmân'ın rahmeti onun üzerine olsun. Allahım! Kulun ve resulün olan, iki cihanın efendisi ve iki âlemin medar-ı iftiharı ve iki dünyanın hayatı ve iki cihan saadetinin vesilesi ve zülcenâheyn ve...

Mü’minlere merhamet et

Allahım, kullarına Seni nasıl tanıyacaklarını ve Sana nasıl kulluk edeceklerini öğretmek ve isimlerinin hazinelerini tarif etmek üzere, kâinat kitabının âyetlerinin tercümanı ve kulluğuyla Senin cemâl-i rububiyetine bir ayna olarak gönderdiğin zâta, onun bütün âl...

Kur’an ve iman ehlinden eyle

Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur'ân ve iman ehlinden eyle. Âmin. Allahım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ve ashâbına, Kur'ân'ın ilk indiği günden kıyametin kopmasına kadar onu okuyan herbir okuyucunun okuduğu herbir kelimenin hava dalgalarının aynalarında...

Sanatının sultanı, inâyetinin pınarı, hidâyetinin güneşi…

Allahım, kalbimizi iman ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Allahım, kendimizi daima Sana muhtaç olduğumuzu hissetmekle bizi zengin eyle; Senin rahmetine ihtiyaç duymamakla bizi fakir düşürme. Biz kendi güç ve kuvvetimizden vazgeçip Senin güç ve ve...

İslâm ve iman nimeti

Bize ihsan ettiği İslâm dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah’a hamd olsun. İkinci Söz

Öyle bir salât ve öyle bir rahmet ki…

Allahım! Bismillâhirrahmânirrahimin’in hakkı için, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin zâta ve bütün âl ve ashabına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır bir şekilde salât ve selâm et. Bize de Senden gayrı, Senin mahlûkatından hiç kimsenin...

Besmelenin hakkı için

Ey  Rahmân ve Rahîm olan Allahım! “Bismillâhirrahmânirrahîm”in  hakkı için, Rahîmiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et ve Rahmâniyetine yaraşır şekilde, bize “Bismillâhirrahmânirrahîmin”in sırlarını anlamayı nasip et. On Dördüncü Lem’anın  İkinci Makamı, Beşinci Sır

Hepimize doğru yol

Allah bizi ve sizi dosdoğru yola iletsin. On Yedinci Lem’a, 5. Nota

Şahitlerle beraber yaz

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Âl-i İmran, 3:53

Genişlik ve bereket

Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Allahım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. İbn Ebî Şeybe, Dua: 42