Cennet ikramları kimin için?

İnsan hırslı ve tez canlı yaratılmıştır. Kendisine kötülük dokunduğunda feryattadır. Hayır eriştiğinde ise cimrileşir. Ancak namaz kılanlar müstesnadır. Onlar namazlarında devamlı olanlardır. Mallarında da belirli bir pay vardır: İsteyen ve istemeyen yoksullar için. Onlar hesap gününün gerçekliğine inanırlar. Onlar Rablerinin azabından korkarlar. Zira...

Mescidler Allah’ındır

Mescidler Allah içindir; sakın Allah ile beraber başka birisine dua etmeyin. Cin, 72:18

Ailenizden size düşman olanlar

Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır; onlardan sakının. Fakat affeder, hoş görür ve kusurlarını örterseniz, hiç şüphe yok ki Allah da çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Tegabün, 64:14

Peygamberle özel konuşma

Ey iman edenler! Peygamberle özel olarak konuşacağınız zaman, bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Ama verecek birşey bulamazsanız, Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Gizli konuşmadan önce...

Günahlardan O haberdar

O ölümsüz hayat sahibi Allah’a tevekkül et; Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından Onun haberdar olması kâfidir. Furkan, 25:58

İlim ehli, Kur’ân’ı böyle dinler

De ki: Ona ister inanın, ister inanmayın. Kendilerine daha önce ilim verilenlere Kur’ân okunduğu zaman, onlar yüz üstü secdeye kapanırlar. “Rabbimizi her türlü kusurdan uzak tutarız,” derler. “Hiç kuşku yok ki, Rabbimizin vaadi gerçekleşecektir.” Böylece ağlayarak...

Bir iş biter bitmez…

Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş. Ve yalnız Rabbine bağlan. İnşirah, 94:7-8

Sizi sevenler ve sevmeyenler

İman edenlere düşmanlıkta insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah’a ortak koşanları bulacaksın. İman edenlere sevgide insanların en yakını olarak da “Biz Hıristiyanız” diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır ki, bunlar...

Rızıklandıran Biziz

Yoksulluk korkusuyla evlâdınızı öldürmeyin; onları da, sizi de rızıklandıran Biziz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. İsrâ, 17:31

İlliyyûn’da kayıtlı olanlar

İyilik ehli olanların kayıtları İlliyyûn’dadır. İlliyyûn’un ne olduğunu bilir misin? O herşeyin apaçık kaydedildiği bir kitaptır. Ona, Allah katında yakınlık sahibi olanlar şahittir. İyilik ehli olanlar, nimetler içindedirler. Koltuklara kurulmuş, seyretmektedirler. Nimetlerin sevincini yüzlerinden okursun. Onlara mühürlenmiş halis bir şerbetten içirilir. Bir...