İsraf etmeyin

Ey Âdem oğulları! Her mescidde ziynetinizi takının.  Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez. A’râf, 7:31

Namazda sebat et

Ailene namazı emret; sen de onda sebat et. Biz senden rızık istemiyoruz; seni rızıklandıran Biziz. Hayırlı son ise takvâdadır. Tâhâ, 20:132

Şeytanın adımlarını izlemeyin

Ey insanlar, yeryüzünde olanların helâl ve temizlerinden yiyin. Şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O sizi ancak kötülüğe, çirkin şeylere,  bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye kışkırtır. Bakara, 2:168-169

Bilmediğin şeye uyma

Bilmediğin şeyin peşine takılma. Çünkü kulak olsun, göz olsun, kalp olsun, hepsi bundan sorumlu tutulmuştur. İsrâ, 17:36

Yeri yaramazsın

Yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. İsrâ, 17:37

Selâmete girin

Ey iman edenler, hep birlikte selâmete girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Size apaçık deliller geldikten sonra yoldan çıkacak olursanız, bilin ki Allah Azîzdir, Hakîmdir. Bakara, 2:208-209 Bu ifadede, “Allah’a tam bir teslimiyetle...

Kendisine uyulmayacak kimse

Bizi anmaktan kalbini gafil bıraktığımız, heveslerine uyan ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme. Kehf, 18:28

Kur’ân ile öğüt ver

Dinlerini oyun ve eğlence edinen, dünya hayatına aldanmış kimseleri bırak. Fakat sen Kur’ân ile öğüt ver ki, kimse kazandığı günahlarla helâke sürüklenmesin. O zaman kişinin Allah’tan başka ne bir dostu olur, ne bir...

Ticaret işte budur

Ey iman edenler! Acı bir azaptan kurtaracak bir ticaretin yolunu size göstereyim mi? Allah’a ve Resulüne iman eder, malınızla ve canınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bir bilseniz, bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır. O zaman Allah sizin...

Doğru yolun öncüleri

Yarattıklarımız arasından bir topluluk var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler. A’râf, 7:181