Kalbimizi ve kabrimizi nurlandır

Ey  Kur’ân’ı indiren Allahım! Kur’ân’ın ve kendisine Kur’ân indirilen zâtın hakkı için, kalblerimizi ve kabirlerimizi iman ve Kur’ân nuruyla nurlandır. Âmin, ey kendisinden isdimdad edilen Müsteân! On Üçüncü Söz

Bir işten boşalınca

Bir işten boşaldığında bir başkasına giriş. Ve yalnız Rabbine yönelip yalvar. İnşirah, 94:7-8

Kızlar Cehenneme siper

Kim kız çocukları yüzünden sıkıntıya uğrar ve onlara güzel davranırsa, Cehennem ateşine karşı o kız çocukları kendisine siper olur. Buharî, Zekât: 10; Müslim, Birr: 147

Beka levhaları

İnsanın sergüzeşt-i hayatıyla beraber kısmen âlemin hâdisat-ı maziyesi, kuvve-i hâfızasında öyle bir surette yazılıyor ki, güya hardal küçüklüğünde bu kuvvecikte dest-i kudret, kalem-i kaderiyle insanın sahife-i a'malinden küçük bir sened istinsah ederek, insanın eline...

İş işten geçtikten sonra

İnsan, babasının haklı olduğunu anladığı zaman, kendisinin haksız olduğunu düşünen bir oğul sahibi olmuştur. Charles Wadsworth

Rahmetine lâyık bir salâvat

Allahım! Senin rahmetine ve Onun hürmetine nasıl yaraşırsa, Ona ve âline öylece salât ve selâm olsun. Âmin. On İkinci Söz

Gizli mü’minin öğütleri – 2

İman eden zat, “Ey kavmim,” dedi. “Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. “Ey kavmim, bu dünyanın safâsı pek kısa sürer. Âhiret ise, asıl kalınacak yerdir. “Kim bir kötülük işlerse, ancak onun misliyle karşılık görür. Herhangi...

Rabbinizi göreceksiniz

Cerîr ibni Abdillah el-Becelî (r.a.) anlatıyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında idik. Dolunay halindeki aya baktıktan sonra: “Siz şu ayı güçlük çekmeden gördüğünüz gibi, Rabbinizi de açıkça göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları...

Herşey kaderi gösteriyor

Herşeyin miktar-ı muntazaması, kaderi vâzıhan gösterir. Evet, hangi zîhayata bakılsa görünüyor ki, gayet hikmetli ve san'atlı bir kalıptan çıkmış gibi, bir miktar, bir şekil var ki, o miktarı, o sureti, o şekli almak ya hârika...

Sünnete uy, kurtul!

Sünnet Nuh’un gemisi gibidir. Binen kurtulur, geri kalan boğulur. İmam Malik