ДЕСЯТЕ СЯЙВО

Як відображення Прекрасного, яке показує життя, є доказом єдності, і навіть деякого роду віддзеркаленням Єдиного, так і відображення Величі, що виявляє смерть, також є доказом Єдності. Наприклад:

«Аллаху притаманний найвищий приклад» (Коран, 16:60).

Подібно до того, як блищать на сонці брижі на гладі великої ріки, і сяють прозорі речі на поверхні землі, що, показуючи відображення і світло сонця, свідчить про його існування. І як із відходом і згасанням тих крапель і дзеркал, над потоками води, що надходять знову, і племенами прозорих речей знову величаво та бездоганно продовжують відбиватися сонце та його світло, що твердо свідчить про те, що ці уявні сонечка, що виблискують зі своїм приходом, які спалахують і згасають, змінюються й оновлюються, їх промені та світло є відбитками певного постійного, високоого сонця, яке залишається, чиї прояви не зникають. Значить, так само, як ці сяючі краплі своїм приходом і появою показують існування сонця, так і своїм відходом і зникненням вони свідчать про його вічність, сталість і єдність.

І як ці поточні створіння своїми життями й існуванням свідчать про необхідність буття і єдність Необхідно Сущого (Творця), так і своїми зникненнями і смертями вони свідчать про Його споконвічність, нескінченність і єдність. Так, красиві творіння і витончені істоти, що змінюються й оновлюються серед заходів і згасань зі зміною ночі та дня, зими і літа, століть і епох, показують існування, постійність і єдність Якогось високого, вічного Володаря краси, Котрий постійно проявляється. І подібно до цього, загибель цих творінь, їх смерть разом з їх низькими й уявними причинами показує, що ті причини нічого собою не являють і є лише якоюсь завісою. Таке становище твердо доводить, що ці творіння, ці орнаменти та красоти є оновлюваною творчістю, змінюваними візерунками, дзеркалами, що рухаються, штампами, що слідують один за одним, і печатками, які з мудрістю змінюються, одного Прекрасного Володаря Величі, всі імена Якого красиві та святі…

Висновок: подібно до того, як ця велика книга – Всесвіт  навчає нас втіленим аятам, що стосуються буття і єдності Творця, також вона свідчить і про досконалі, красиві та величні якості Цього Володаря Величі. І доводить бездоганність та ідеальність Його досконалої Суті. Оскільки очевидно, що досконалість твору вказує на досконалість дії, що є вихідним пунктом і джерелом того твору. Досконалість же дії вказує на досконалість імені, досконалість імені – на досконалість якості, досконалість якості – на досконалість стану її носія, досконалість же стану інтуїтивно та явно вказує на досконалість того, хто володіє тим станом. Наприклад, як перевага візерунків і прикрас бездоганного палацу показують перевагу роботи майстра, який стоїть за ними. Перевага ж тієї роботи вказує на перевагу титулів і звань, які показують ступінь того майстра; перевага титулів і звань показує, у свою чергу, перевагу якостей того майстра, пов’язаних із його ремеслом; а перевага його якостей і ремесла показують перевагу особистих талантів і здібностей, іменованих особистим становищем володаря того ремесла; перевага ж тих положення і здібностей показує перевагу самої особистості того майстра. І точно так само це бездоганне й ідеальне мистецтво, уособлене творіннями світу, які знаходяться перед нашими очима, гармонійними істотами Всесвіту, які удостоєні сенсу аяту:

«Чи бачиш ти яку-небудь ваду…» (Коран, 67:3), – очевидно вказує на досконалу діяльність Діяльного Володаря Могутності. Та досконала діяльність явно вказує на досконалі імена Того Всемогутнього Діяча. У свою чергу, ті досконалі імена необхідно вказують і свідчать про досконалі якості Прекрасного Носія Тих Імен. Ті досконалі якості без сумніву вказують і свідчать про досконалість стану досконалого носія Тих Якостей. А досконалий стан так безумовно вказує на досконалість самої суті Володаря того стану, що в порівнянні з Його досконалістю всі види досконалості, які спостерігаються у всьому Всесвіті, виглядають тьмяними тінями, які є лиш знаменнями досконалості, знаками величі та покажчиками краси Аллаха – Володаря Абсолютної Досконалості.