BEYZA NUR

Millet Meclisinde üniversitelerin bütçesi görüşülürken Ak Parti adına yapılan konuşmada, “Aklın nuru fünun-u medeniyedir; vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir” hakikatine üniversitelerin sahip çıkması istendi.

Konuşmayı yapan Ak Parti Isparta milletvekili Said Yüce, fen ilimleri kadar din ilimlerine de sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Her türlü bilimsel tecrübe ve çalışmalarla birlikte, üniversitelerimiz ‘Aklın nuru fünun-u medeniyedir; vicdanın ziyası ulûm-u diniyedir’ hakikatine sahip çıkmalı, tek kanatlı değil iki kanatlı kuş gibi ülkemizin, insanımızın ve medeniyetimizin gelişmesine öncülük etmelidir.”

Hedefimiz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak!

2003-2014 yılları arasında eğitim alanında kaydedilen gelişmeleri sayısal verilerle ifade eden Yüce, “Öğrenci sayımız ile Avrupa yükseköğretim alanındaki ikinci en büyük öğrenci sayısına sahip ülke konumuna gelinmiştir” dedi.

Son on yılda yaşanan büyüme sürecinin bundan sonraki aşamasının “muhteva, kalite ve keyfiyet” ile devam edeceğini belirten Said Yüce, bu çerçevede önemli bir adım olarak nitelendirilen “Misyon Farklılaşması Odaklı İhtisaslaşma” projesinin hayata geçirildiğini söyledi. Bu proje üzerinden üniversitelere seslenen Yüce, uygulanan müfredatlar hakkında konuşmasına şöyle devam etti:

“Üniversitelerimiz genel evrensel bilim metotlarını uygularken aynı zamanda yerli ve millî unsurlarımızı da gözetmek, geliştirmek ve yaşatmak noktasında vazifeler üstlenmeli, müfredat ve programlarında bunlara yer vermelidir.”

Çocukların ve gençlerin yetişmesinde anaokulundan itibaren üniversiteye kadar önceliğin hem bilimde en ileri hem de millî ve manevî değerlere bağlı nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Yüce, “İnsanlığın bilimsel ve teknolojik gelişmelere ihtiyacı kadar daha da fazla moral değerlere ihtiyacı vardır” dedi.

Bugün insanlığın en büyük probleminin güvenlik olduğuna dikkat çeken Said Yüce, bunun çözümünü ise şu sözlerle açıkladı:

“Asayişin temini, terörün önlenmesi her türlü haksızlık, adaletsizlik, çatışmalar ve gayrı meşruluğun sebep olduğu olumsuzlukların önlenebilmesi için de reçete ve ilâç, manevî değerlerdir. Bunların eksik olduğu bir eğitim sisteminin ürettiği sonuçlar da dünyada gözler önündedir.”

Sadece maddî olan ve yalnızca aklı ve bedeni tatmin eden formül ve sistemlerin kalbe ve ruha tesir edemediğini savunan Yüce, bunun sonucunda yaşananları ise “Hakkın yerine kuvvet, fazilet ve erdemin yerine çıkarlar, yardımlaşmanın yerine mücadele, vatan ve değerler birlikteliğinin yerine ırkçılık, ulvî hislerin ve yüksek meziyetlerin yerine hedonizm ve hazcılık hakim olmaktadır” şeklindeki sözleriyle tarif etti.

Ak Parti Isparta milletvekili Said Yüce, bu problem hakkındaki çözüm önerisini de “İnsanlığa barış getirecek formüller ise, hakkın kuvvete üstün olduğu, yani kuvvetli değil haklı olanın kuvvetli olduğu, menfaatler yerine faziletin, yardımlaşmanın esas alındığı bir medeniyet bizim inanç ve irfan köklerimizde ziyadesiyle mevcuttur” ifadeleriyle özetledi.