BİRCAN ERDEN SAYIN

Uluslararası insan araştırmaları dergisi Katre, Hadis özel sayısı ile dördüncü kez okuyucuyla buluştu.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından hakemli olarak yılda iki defa yayınlanan derginin bu sayısının editörü Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Bakkal, bu sayıyı hazırlamalarındaki gayeyi şu şekilde açıkladı:

“Bediüzzaman Said Nursî’nin Hadis ve Sünnet’le ilgili görüşleri hakkında maksadını aşan bazı değerlendirmeye şahit oluyoruz. Bizim maksadımız Bediüzzaman’ın Hadis ve Sünnet konusundaki görüşlerini anahatlarıyla ortaya koymaktır. Risale-i Nur’da Hadis ve Sünnet mevzuu geniş bir konudur. İlerideki sayılarımızda yine konuya eğilmek istiyoruz.”

Oldukça zengin bir içerikle hazırlanan Katre Dergisi’nin dördüncü sayısından dikkat çekici birkaç tespit:

Sünnete uymayı gerektiren durumlar:

  1. Allah’ın Resûlullah’a itaati emretmesi
  2. Muhabbetullah
  3. Resûlullahın En Mûtedil Yaratılış Üzere Bulunması
  4. Cenâb-ı Allah’ın Resûlullah’ı Örnek İnsan (Üsve-i Hasene) Olarak Göstermesi

Sünnete uymanın sonuçları:

  1. İmanı ve takvayı ziyadeleştirmesi
  2. Hayatı sevaplı kılması
  3. Maddi ve manevi hastalıkların devası olması

 

Derginin bu sayısındaki makalelerin ve yazarları:

Bediüzzaman Said Nursî’nin Hadisleri Yorumlama Metodu / Ali Bakkal

Said Nursî’ye Göre Müteşâbih Hadis / Mehmet Salmazzem

Nebevî Beyân ve Kur’ân Dışı Vahiy / Fahri Hoşab

Zayıf Hadisle Amel ve Said Nursî’nin Yaklaşımı / Bayram Demir

Risale-i Nur’da Hadisleri Müsbet Yorumlama / Ali Mustafa

Medeniyet İnşasında Nebevî Sünnetin Rolü: Said Nursî’nin Yaklaşımı / Necmettin Şeker

Adab-ı Muaşeret – Sünnet İlişkisi / Mevlüt Uzut

Risale-i Nur Çerçevesinde Sünnet Karşıtı Bir Kavram Olarak Bid’at / Recep Aslan

Dünyanın Değeri ve Secdenin Önemiyle İlgili İki Hadise Bediüzzaman’ın Getirdiği Orijinal Yorumlar / Mehmet Dilek

“Hz. Mûsa ve Ölüm Meleği” İle İlgili Rivâyet Çerçevesinde İslam Âlimlerinin Sahîh Hadîslere Yaklaşım Tarzına Dâir Bir İnceleme / Yunus Emre Gördük

Risale-i Nur Bağlamında Kur’ân-ı Kerim’de Yer Alan Tekrarlara Bakış / Cengiz Kanık

Günah Psikolojisine Dini ve Psikolojik Bir Yaklaşım / Davut Ceylan

DİĞER ÇALIŞMALAR

Gastumanna’dan Kastamonu’ya Bir Şehir O / Erdal Şahin

Niyazi Beki ile “Kur’ân’ın Tefsire Olan İhtiyacı / Sünnetin Tefsirdeki Yeri” Üzerine Bir Söyleşi / Hakan Gülerce

Bir Talebe: Sıddık Süleyman Kervancı / Cumali Güneş