TUBA YÜCE

Sonbahar gelmiş etraf renklenmiş.

İnsan arada bir başını kaldırıp etrafa bakmalı.

Rabbinin sanat eserlerini tefekkür etmeli…

Bak, nasıl sahife-i arz üstünde Zât-ı Ehad-i Samedin hâtemlerini az dikkatle görebilirsin. Başını kaldır, gözünü aç, şu kâinat kitab-ı kebirine bir bak. Göreceksin ki, o kâinatın heyet-i mecmuası üstünde, büyüklüğü nisbetinde bir vuzuh ile hâtem-i vahdet okunuyor.

— 22. Söz