“İslâmî kitaplar şeffaf olmalı, onlara bakınca Kur’an görünmeli” demişti Bediüzzaman. Onun eserlerine bakınca Kur’ân nasıl görülüyor, nasıl anlaşılıyor?

“Kur’ân’la Yaşamak” adlı seminer dizisiyle, akademisyenlerimiz bu sorunun cevabını arayacaklar.

Gerek Kur’ân-ı Kerim’i tarif ve tasvir ederken, gerekse Kur’ân’ı okuma konusunda bize yol gösterirken, Risale-i Nur, son derece önemli ve pratik metodlar sunuyor. Sonra da, verdiği örneklerin ardından, “Sairlerini sen kıyas et; kuvvetin varsa istinbat et” diyor.

Bize de, bu metodları günlük hayatımıza yansıtmak ve hem Kur’ân-ı Kerim’i okurken, hem de karşılaştığımız problemlere çözüm ararken, onları daha başka örneklere uygulamak düşüyor.

SDÜ Tefsir anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. İshak Özgel, 14 Ekim Cumartesi günü saat 14’te Vefa’dki İİKV Genel Merkezinde yapacağı sunumla, bize bu konuda son derece önemli bilgiler verecek.

Herkese açık olarak 45 dakika sürecek bir sunumla gerçekleşecek ve arkasından soru-cevaplarla devam edecek olan programda şu soruların cevapları araştırılacak:

  • Kur’ân tarifi ve tasavvurunun önemi
  • Kur’ân tasavvuru ile Kur’an’ı anlama, yorumlama ve yaşama arasındaki ilişki
  • Risale-i Nur’daki Kur’ân tarifi ve tasavvurunun izahı
  • Risale-i Nur’daki Kur’ân tarifinin diğer tariflerle mukayesesi
  • Kur’ân ve etrafında yaşanan çağdaş tartışmaların Kur’ân tasavvuru ile ilişkisi