Ey  Rahmân ve Rahîm olan Allahım! “Bismillâhirrahmânirrahîm”in  hakkı için, Rahîmiyetine yaraşır şekilde bize merhamet et ve Rahmâniyetine yaraşır şekilde, bize “Bismillâhirrahmânirrahîmin”in sırlarını anlamayı nasip et.

On Dördüncü Lem’anın  İkinci Makamı, Beşinci Sır