Kıyamet gününde Kur’ân ve dünyada onunla amel eden Kur’ân ehli mahşer meydanına getirilir. Bu sırada, Bakara ve Âl-i İmran sureleri, kendilerini okuyanları müdafaa etmek için birbiriyle yarışırlar.

Müslim, Müsâfirîn: 253