Allah’ın kitabından bir harf okuyana bir hasene vardır; bir hasenenin karşılığı da on mislidir. Ben «Elif lâm mim bir harftir» demiyorum; elif bir harf, lâm bir harf, mim de bir harftir.

Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân: 16