Uluslararası insan araştırmaları dergisi Katre’nin, iktisat konusunu ele alan üçüncü sayısı okuyucuyla buluştu.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından hakemli olarak yılda iki defa yayınlanan dergi, bu sayısında, büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin iktisadî konulardaki temel görüşlerini çeşitli yönlerden inceleyen bilim adamlarının makalelerine yer verdi.

Derginin bu sayısındaki makaleler şöyle:

-İnsan Rasyonel Bir Varlık mıdır? / Zeynep B. Uğur, Afife Artık

-Bediüzzaman Said Nursî’ye Göre Beşeri Yaşam Devirleri ve Malikiyet ve Serbestiyet Devri / Vehbi Kara

-İbn-i Haldun ve Bediüzzaman Said Nursî’de Çevre-Ekonomik Gelişme İlişkisi / Perihan Dutlu Erten

-Max Weber ve Bediüzzaman Said Nursî’de Ekonomik Gelişme-Din İlişkisi / Ahmet Yavuz Çamlı

-Kapitalizm ve Said Nursî’nin Kapitalizme Bakışı / Yaşar Alkan

-Risale-i Nur’un Yaklaşımı ile Çevresel Farkındalık / İsmail Kocaçalışkan

-Said Nursî’nin Aile Modelinin Firma Ailesine (Stakeholder) Uygulanması / Bünyamin Duran, Sevgi Sülükçüler

-Su Damlasında Bilim ve Din / Kasım Yenigün, M. İrfan Yeşilnacar

-Tüketim Ekonomisinin Aileye Verdiği Zararı Önleme Unsuru Olarak İktisat / Mehmet Dilek

-Nursî’nin Faiz (Riba) Hakkındaki Düşünceleri / Usâme Abdülmecid el-Ânî

-Vicdan Kavramına Psikolojik ve Dini Yaklaşımlar / Davut Ceylan

Herkese açık olarak internet üzerinde de yayınlanan dergiye ve makalelere şu linkten ulaşılabiliyor:

http://dergipark.gov.tr/katre