Aylık Arşiv: Nisan 2017

Şükrün anahtarı: deryayı bilmek

MEHMET SAYIN Lise son sınıf talebesiyken Eyüp’te bir medresede kalıyordum. Cumartesi akşamları da Beyazıt’taki bir medresede iman hakikatlerinin anlatıldığı dersler yapılırdı. Gökhan isimli biriyle o...

Yetimleri soruyorlar

Sana yetimleri soruyorlar. De ki: Onların durumlarını düzeltmek en hayırlısıdır. Onlarla bir arada yaşayacak olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah ise bozguncuyu ıslah için...

Hakkı gözetin

Ben ancak bir beşerim. Siz bana yargılanmak üzere geliyorsunuz. Belki sizden biriniz, delilini getirmekte diğerinizden daha becerikli olup daha üstün anlatabilir. Ben de dinlediğime...

İnsanların en üstünlerini birleştiren ibadet

- Nev-i beşerdeki bütün ervâh-ı neyyire ashabı olan enbiyalar (aleyhimüsselâm), bâhir ve zâhir mu’cizatlarına istinad ederek; - ve bütün kulûb-u münevvere aktâbı olan evliyalar, keşif...

En büyük zevk

Hayatta en büyük zevk, başkalarının “Yapamazsın” dediği şeyleri yapmaktır. Walter Bagehot

Kötü arkadaş, kötü sırdaş

Allahım! Açlıktan Sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır! Hainlikten de Sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır! Ebû Dâvud, Vitr: 32

Kâbe önünde bir dua yağmuru

ESRA KÂĞIT Mekke’de bir Cuma günü idi. Kâbe’yi görebileceğim bir yere oturduktan sonra çantamdan Hizbu Envâri’l-Hakaikı’n-Nuriye adlı dua kitabını çıkartıp okumaya başladım. Günlerden Cuma olması hasebiyle çok...

Allah neleri yasakladı?

De ki: Rabbim ancak açığı ve gizlisiyle her türlü fuhşiyatı, günahı, haksızlıkla tecavüzde bulunmayı, hakkında Allah’ın hiçbir delil indirmediği şeyleri Ona ortak koşmayı ve...

Öğrenin, okuyun, okutun

Kur’ân’ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur’ân’ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur’ân’I öğrendiği...

Zerrat tarlasının ürünleri

Şu kâinat yüzünde serpilen masnuatın kemâl-i intizamları ve kemâl-i mevzuniyetleri ve kemâl-i ziynetleri ve icadlarının suhuleti ve birbirine benzemeleri ve bir tek fıtrat izhar...